Rada pracoviště

Rada pracoviště

Činnosti rady pracoviště

Rada pracoviště dbá na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření. Stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje. Schvaluje rozpočet veřejné výzkumné instituce a jeho změny a střednědobý výhled jejího financování.

Další činnosti rady pracoviště

Rada pracoviště dále:
  • schvaluje volební a jednací řád instituce, organizační řád, mzdový předpis a pravidla pro hospodaření s fondy v. v. i., výroční zprávu a projednává návrhy změn zřizovací listiny;
  • dává předchozí souhlas, popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce;
  • vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče ředitelem veřejné výzkumné instituce, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele;
  • projednává návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje veřejné výzkumné instituce, projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci veřejné výzkumné instituce a smluv o spolupráci s institucemi České republiky.

Členové Rady pracoviště

Bc. Jiří Padevět – předseda
Ing. Josef Poborský
– místopředseda
Ing. Zuzana Berková, MBA
Ing. Pavel Formáček
Ing. Leoš Horníček, Ph.D.
Ing. Pavel Janáček, Ph.D.
Doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D.
Ing. Jindřich Sojka
Ing. Tomáš Wencel, MBA
    
Ing. Lidmila Sochůrková – tajemnice