Rada pracoviště

Rada pracoviště

Rada pracoviště dbá na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření. Stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje. Schvaluje rozpočet veřejné výzkumné instituce a jeho změny a střednědobý výhled jejího financování.
 
Rada pracoviště dále:
 
  • schvaluje volební a jednací řád instituce, organizační řád, mzdový předpis a pravidla pro hospodaření s fondy v. v. i., výroční zprávu a projednává návrhy změn zřizovací listiny;
  • dává předchozí souhlas, popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce;
  • vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče ředitelem veřejné výzkumné instituce, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele;
  • projednává návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje veřejné výzkumné instituce, projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci veřejné výzkumné instituce a smluv o spolupráci s institucemi České republiky.

 

Členové Rady pracoviště:
Bc. Jiří Padevět - předseda
  Mgr. Václava Šťastná – místopředsedkyně
  Ing. Pavel Formáček
  Ing. Leoš Horníček, Ph.D.
  Ing. Pavel Janáček, Ph.D.
  prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
  Ing. Jindřich Sojka
  Ing. Zuzana Berková, MBA
  Ing. Tomáš Wencel, MBA
   
  tajemnice: Ing. Lidmila Sochůrková