Rada pracoviště

Rada pracoviště

Činnosti rady pracoviště

Rada pracoviště dbá na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření. Stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje. Schvaluje rozpočet veřejné výzkumné instituce a jeho změny a střednědobý výhled jejího financování.

Další činnosti rady pracoviště

Rada pracoviště dále:
  • schvaluje volební a jednací řád instituce, organizační řád, mzdový předpis a pravidla pro hospodaření s fondy v. v. i., výroční zprávu a projednává návrhy změn zřizovací listiny;
  • dává předchozí souhlas, popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce;
  • vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče ředitelem veřejné výzkumné instituce, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele;
  • projednává návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje veřejné výzkumné instituce, projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci veřejné výzkumné instituce a smluv o spolupráci s institucemi České republiky.

Členové Rady pracoviště

Bc. Jiří Padevět – předseda
Ing. Josef Poborský
– místopředseda
Ing. Zuzana Berková, MBA
Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Ing. Pavel Formáček
Ing. Leoš Horníček, Ph.D.
Ing. Pavel Janáček, Ph.D.
Mgr. Roman Ondráček
Ing. Tomáš Wencel, MBA
    
Ing. Lidmila Sochůrková – tajemnice