Organizační struktura

Organizační struktura

SSČ se člení na následující úseky, divize, odbory a další organizační útvary:

Organizační schéma SSČ

Ředitel SSČ

 • Sekretariát ředitele (SŘ)
 • Útvar kontroly a řízení rizik (ÚKŘR)
 • Útvar vnitroakademické spolupráce (ÚVS)

Poradenský a správní úsek (PSÚ)

 • Úsek ředitele PSÚ
 • Právní odbor (PO)
 • Administrativně správní odbor (ASO)
 • Centrum transferu technologií AV ČR (CeTTAV)

 Personální úsek (PÚ)

 • ­Úsek personálního ředitele
 • ­Dětské skupiny

Ekonomický úsek (EÚ)

 • ­Úsek finančního ředitele
 • Finanční účtárna

Divize Academia nakladatelství (DAN)

 • ­Úsek ředitele DAN
 • ­Redakce
 • ­Výroba
 • ­Velkoobchod
 • ­Živa
 • ­Maloobchod

Divize vnějších vztahů (DVV)

 • Úsek ředitele DVV
 • Odbor popularizace vědy (OPV)
 • Odbor audiovizuálních technologií (OAT)
 • Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů (OPRLZ)
 • Odbor akademických médií (OAM)

Divize konferenčních a hotelových zařízení (DKHZ)

 • Úsek ředitele DKHZ
 • Konferenční centrum AV ČR zámek Liblice (KC Liblice)
 • Zámecký hotel Třešť
 • ­Vila Lanna, penzion Marna, Gastronomické služby Národní
 • ­Hotel Mazanka

Divize informačních technologií (DIT)

 • ­Úsek ředitele DIT
 • ­Odbor správy sítí (OSS)
 • ­Odbor serverové infrastruktury (OSI)
 • ­Odbor servisu a podpory (OSP)
 • Odbor informačních systémů (OIS)
 • Odbor správy webů (OSW)

Divize správy majetku a služeb (DSMS)

 • ­Úsek ředitele DSMS
 • ­Stavební odbor (STO)
 • ­Provozní odbor (PRO)
 • ­Odbor bytů a ubytovacích zařízení (OBUZ)