Výzkumná činnost

Výzkumná činnost

Projekty zahájené v roce 2021

Výzkumný projekt: Projekt sdílených činností CZERA

Anotace: Projekt sdílených činností CZERA („Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích“) finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt se zaměřuje na poskytování komplexního portfolia podpůrných služeb nutných pro intenzivní zapojování výzkumných a inovačních stakeholderů ČR do Evropského výzkumného prostoru.

Středisko společných činností AV ČR, jako člen projektového konsorcia, poskytuje služby EURAXESS, zejména informační, konzultační a asistenční služby zahraničním VaVaI pracovníkům a systémovou a metodickou pomoc pracovištím při zaměstnávání zahraničních pracovníků.

Trvání projektu: 2021–2027
 

Výzkumný projekt: Projekt sdílených činností STRATIN+

Anotace: Projekt sdílených činností STRATIN+ („Strategická inteligence pro výzkum a inovace“) finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt napomáhá k přípravě, tvorbě, implementaci a vyhodnocování výzkumné a inovační politiky ČR, založené na analytických podkladech k přijímání informovaných politických rozhodnutí vládou ČR i jednotlivými vládními, výzkumnými a inovačními zainteresovanými stranami.

Středisko společných činností AV ČR, jako člen projektového konsorcia, na základě své expertizy (EURAXESS) monitoruje přetrvávající administrativní překážky a poskytuje analýzy stavu a dynamiky mezinárodní vědecko-výzkumné mobility. Hlavním koordinátorem projektu je Technologické centrum AV ČR.

Trvání projektu: 2021–2024
 

Projekty zahájené v roce 2019

Výzkumný projekt: Analýza základních bezpečnostních incidentů v síti AV ČR

Anotace: Bezpečnostní tým sítě AV ČR CAS-CSIRT přijímá informace o bezpečnostních incidentech zaznamenaných v adresovém prostoru sítě AV ČR. Tyto informace mohou pocházet z různých zdrojů, např. od nadřazeného bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, od organizací spravujících autorská práva, od uživatelů sítě Internet, kteří se stali cílem útoků iniciovaného v síti AV ČR apod.

Navrhovaná analýza bezpečnostních incidentů zahrnuje zejména jejich kvalitativní a kvantitativní rozdělení, odhad trendů jejich výskytu v různých časových intervalech, korelaci s významnými dny nebo událostmi a prognózu jejich výskytu.
Výsledky analýzy budou k dispozici správcům sítí pracovišť AV ČR a nadřazenému bezpečnostnímu týmu CESNET-CERTS.

 
Výzkumný projekt: AKEN – Akademická encyklopedie české kultury

Anotace: Cílem projektu je vytvořit encyklopedickou univerzální platformu pro humanitní, společenské a umělecké vědy, která umožní systematizovat a dále zprostředkovat jejich výzkumné poznatky. Hlavním výstupem tak bude on-line dostupná a otevřená aplikace s vlastním datovým standardem a algoritmy pro šablonování daného standardu, která umožní v uživatelsky přístupném interface rozšiřování o encyklopedické moduly (soubory encyklopedických článků). Funkcionalita komplexního encyklopedického prostředí bude ověřena ve vztahu jak k výzkumné komunitě, tak i směrem k veřejnosti přímo na pracovišti hlavního uchazeče vytvořením dvou encyklopedických modulů. Projekt je realizován ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu.