Časopis Živa

Populárně-naučný časopis Živa, založený roku 1853 Janem Evangelistou Purkyněm, vychází v Nakladatelství Academia od roku 1953. Obsahuje recenzované příspěvky z biologických oborů, ročně vychází šest čísel, z toho jedno číslo rozšířené monotematické.

Archivní a propagační výtisky časopisu poskytujeme na akce Akademie věd ČR.

Kromě autorských článků z pracovišť Akademie věd ČR Živa zveřejňuje také informace o konferencích, přednáškách a dalších aktivitách pořádaných Akademií věd ČR.

Naše portfolio

2017-001

2017-001

2017-002

2017-002

2017-003

2017-003

2017-004

2017-004

2017-005

2017-005

2017-006

2017-006

2018-001

2018-001

2018-002

2018-002

Kontakt

Jana Šrotová
224 240 517, 739 329 890

Chtěli byste vydat knihu? Nejen pro pracoviště Akademie věd ČR vydáváme původní vědecké monografie a práce českých vědců, ale i díla klasiků vědy, překlady, populárně-naučnou literaturu, encyklopedická díla nebo slovníky.

Nakladatelství Academia zaujímá respektované místo mezi nakladatelskými domy v České republice a patří mezi vydavatele s největším portfoliem vydávaných titulů. Ročně vydáme okolo stovky novinek a dotisky již vyšlých publikací.

Knihkupectví v Praze, Brně a Ostravě pořádají propagační akce na podporu vydaných knih z více než 30 různých edic (Historie21. stoletíGalileoZoologické klíče nebo Paměť…).