Popularizační akce

Baví vás prezentovat svůj vědní obor veřejnosti na živo? Chtěli byste se účastnit vědeckého festivalu?

Organizujeme popularizační akce pro veřejnost. Pořádáme největší vědecké popularizační události v České republice a další přednášky, výstavy a jiné akce.

Marketingově a produkčně podporujeme ostatní pracoviště Akademie věd ČR při organizaci jejich vlastních popularizačních akcí. Organizujeme oficiální události Akademie věd ČR a vytváříme platformu pro podporu a spolupráci popularizátorů vědy.

Vědecké festivaly

Týden vědy a techniky AV ČR

Pořádáme největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, promítání dokumentárních filmů, workshopy, vědecké kavárny a další aktivity, které pokrývají všechny vědecké obory a konají se napříč celou republikou. Festival navštíví každoročně desetitisíce návštěvníků. 

Děti v budově Akademie věd

Děti v budově Akademie věd

Kreslící mladík v knihovně AV ČR

Kreslící mladík v knihovně AV ČR

Plazmová koule

Plazmová koule

Školní třída v přednáškovém sále

Školní třída v přednáškovém sále

Sedící návštěvníci festivalu

Sedící návštěvníci festivalu

Přednášející s head mikrofonem

Přednášející s head mikrofonem

Ohnivá koule vytvořená popularizátorem na pódiu

Ohnivá koule vytvořená popularizátorem na pódiu

Ředitel České televize a předsedkyně Akedemie věd ČR

Ředitel České televize a předsedkyně Akedemie věd ČR

Tiskařské aktivity pro děti v Knihovně AV ČR

Tiskařské aktivity pro děti v Knihovně AV ČR

Návštěvníci výstavy Listopad 89 pořádané společně s Týdnem vědy a techniky AV ČR 2019

Návštěvníci výstavy Listopad 89 pořádané společně s Týdnem vědy a techniky AV ČR 2019

Školní třída před budovou AV ČR na ulici Národní

Školní třída před budovou AV ČR na ulici Národní

Panelová diskuze

Panelová diskuze

Veletrh vědy AV ČR

Organizujeme největší populárně-naučnou akci v České republice, která formou veletrhu prezentuje jednotlivá pracoviště AV ČR. Akce konaná na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech každoročně přivítá desetitisíce návštěvníků. Kromě pracovišť Akademie věd mají na veletrhu svůj stánek také science centra, muzea a vědecky a technologicky zaměřené firmy.

Popularizátor učí děti pipetovat

Popularizátor učí děti pipetovat

Robot ze stavebnice Lego

Robot ze stavebnice Lego

Pohled na návštěvníky festivalu z ochozu výstaviště

Pohled na návštěvníky festivalu z ochozu výstaviště

Panelová diskuze moderovaná Václavem Moravcem

Panelová diskuze moderovaná Václavem Moravcem

Obecenstvo panelové diskuze

Obecenstvo panelové diskuze

Dívka

Dívka

Děti v jednorázových ochranných oblecích

Děti v jednorázových ochranných oblecích

Ukázka skládání barevného spektra

Ukázka skládání barevného spektra

Promítaná fotografie motýla

Promítaná fotografie motýla

Ztvárnění černé díry

Ztvárnění černé díry

Popularizátor

Popularizátor

Návštěvníci v přednáškovém sálu s 360ti stupňovou projekcí

Návštěvníci v přednáškovém sálu s 360ti stupňovou projekcí

Týden mozku

Organizujeme cyklus přednášek o nejnovějších objevech ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku.

Posluchači sledují přednášku

Posluchači sledují přednášku

Děti u mozkové hry Mindball

Děti u mozkové hry Mindball

Model mozku

Model mozku

Lektorka workshopu

Lektorka workshopu

Workshop

Workshop

Návštěvníci festivalu v přednáíškovém sále

Návštěvníci festivalu v přednáíškovém sále

Zakladatel festivalu profesor Sika

Zakladatel festivalu profesor Sika

Dítě si hraje s hlavolamem

Dítě si hraje s hlavolamem

Otevřená věda AV ČR

Projekt Otevřená věda se soustředí na zvyšování zájmu o vědu a výzkum. Zajišťujeme stáže pro talentované studenty na pracovištích AV ČR, seznamujeme pedagogy s pokusy z oblasti botaniky, chemie a fyziky, které mohou aplikovat při výuce. Pořádáme odborné přednášky, exkurze, výstavy a další akce pro odbornou i laickou veřejnost. Vědce a popularizátory vědy učíme, jak komunikovat s médii. V rámci projektu je organizován festival Veletrh vědy a také vzniká cyklus vzdělávacích filmů NEZkreslená věda.

1

1

2

2

3

3

4

4

Věda fotogenická

Věda fotogenická je každoroční soutěž pro amatérské i profesionální fotografy z řad zaměstnanců Akademie věd ČR. Vítězné soutěžní snímky jsou otiskovány v časopisech, prezentovány v rámci putovní výstavy a z vybraných fotografií vzniká reprezentativní kalendář.

Předsedkyně AV ČR s výhercem

Předsedkyně AV ČR s výhercem

Předávání ocenění

Předávání ocenění

Výstava fotografií

Výstava fotografií

Autor vítězné fotografie

Autor vítězné fotografie

Kontakt pro popularizaci vědy

Kateřina Sobotkováředitelka Divize vnějších vztahů


+420 221 403 454
+420 733 690 788