Natáčení reportáží

Natáčení reportáží

Audiovizuální komunikace aneb jak komunikujeme s veřejností

Pořídíme pro vás videozáznamy z kulturních i popularizačních akcí, připravíme instruktážní videa s atraktivními formami výuky, veřejnosti umožníme sledovat on-line přenosy na webu Akademie věd ČR a sociálních sítích (YouTube, Facebook). Zajistíme rezervaci a pronájem konferenčních sálů v hlavní budově AV ČR na Národní třídě.

  • Točíme vědu.
  • Spoty, reportáže, dokumenty.
  • Spravujeme Akademický YouTube kanál a FB videokanál Česká věda.
  • Zajišťujeme technickou a multimediální podporu projektům v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.
  • Technicky zabezpečujeme konference v konferenčních sálech AV ČR v centru Prahy.
  • Zajišťujeme kongresové a internetové TV přenosy.
  • Nabízíme konzultační a poradenské služby v oblasti audiovizuální produkce.

Z naší dílny

Ledová voda a parta geologů zkoumajících pohyby skal až do nedávna pevně sevřených a stlačených ledovcovou masou – to vše v úspěšném dokumentu Pohyby.

Kontakt

Špaček Václav
+420 221 403 581, +420 733 690 541

Popularizujeme vědu

Posilujeme pozice Akademie věd ČR u nás i v zahraničí. Připravujeme vědecko-popularizační projekty, zajišťujeme propagační akce a výstavy, marketingové aktivity, vytváříme fundraisingovou strategii, s partnery z komerčního sektoru včetně zahraničních spolupracujeme formou akcí popularizujících českou vědu.

Připravujeme projekty s podporou programů nejrůznější úrovně včetně jejich administrace a publicity.

Vydáváme také vlastní časopisy, které pokrývají celé spektrum čtenářů – zaměstnance Akademie věd ČR i veřejnost.