Měsíc s pracovištěm

V knihkupectví Academia na Václavském náměstí v Praze můžete každý měsíc (kromě července a srpna) představit veřejnosti své pracoviště zajímavou grafickou či obrazovou formou. V daném měsíci je vám k dispozici výloha knihkupectví a literární kavárna.

Prezentace je možná také ve výloze knihkupectví Academia v Brně.

foto_ilustracni-09

foto_ilustracni-09

foto_ilustracni-10

foto_ilustracni-10

foto_ilustracni-11

foto_ilustracni-11

foto_ilustracni-12

foto_ilustracni-12

Kontakt

Markéta Mezerová
+420 221 403 841

Chtěli byste vydat knihu? Nejen pro pracoviště Akademie věd ČR vydáváme původní vědecké monografie a práce českých vědců, ale i díla klasiků vědy, překlady, populárně-naučnou literaturu, encyklopedická díla nebo slovníky.

Nakladatelství Academia zaujímá respektované místo mezi nakladatelskými domy v České republice a patří mezi vydavatele s největším portfoliem vydávaných titulů. Ročně vydáme okolo stovky novinek a dotisky již vyšlých publikací.

Knihkupectví v Praze, Brně a Ostravě pořádají propagační akce na podporu vydaných knih z více než 30 různých edic (Historie, 21. století, Galileo, Zoologické klíče nebo Paměť…).