Znalostní základna transferu znalostí a technologií

Znalostní základna transferu znalostí a technologií

Projekt Znalostní základna transferu znalostí a technologií je klíčovou součástí systému podpory uplatňování výsledků vědecké činnosti pracovišť AV ČR v praxi. Pro rozvoj znalostní základny provádí SSČ výzkumnou činnost zaměřenou jednak na vymezení okruhů a druhů znalostí, které přispívají k úspěšnému technologickému transferu. Další významnou výzkumnou aktivitou, je syntéza informací a v praxi ověřených zkušeností tak, aby byly podchyceny znalosti využitelné pro konkrétní situace a modely přenosu výsledků výzkumu do praxe. V neposlední řadě se výzkum také zaměřuje na vytvoření moderní platformy pro uložení a zprostředkování znalostí cílovým skupinám, a to nejen v rámci Akademie věd ČR, ale také dalším odborným i veřejným komunitám. Tato výzkumná činnost je realizována dlouhodobě a podílejí se na ní zejména pracovníci Centra transferu technologií AV ČR a Divize informačních technologií.

Kontaktní osoba

Ing. Martin Smekal
vedoucí Centra transferu technologií AV ČR
+420 221 403 890
+420 731 627 230