Mapa moderních českých dějin

Cílem projektu je vytvořit a průběžně doplňovat interaktivní mapu moderních českých dějin zachycující období let 1919–1990. Mapová aplikace se bude skládat z vrstev, které bude uživatel moci využívat najednou nebo postupně, například Události roku 1918, Nepokoje v pohraničí 1919, Nepokoje v uhelných revírech 1920, okleštění republiky 1938, Holokaust, Výsadky do protektorátu z Velké Británie, Výsadky do protektorátu ze SSSR, Služebny Gestapa a nacistická popraviště, Bojové operace v roce 1945, Vyhánění Němců 1945, Mimořádné lidové soudy, Komunistické koncentrační tábory, Události srpna 1968, Listopad 1989. U většiny bodů mapy bude mít uživatel možnost rozkliknutím získat kromě lokace události další informace. V roce 2022 byly připraveny podklady pro některé vrstvy (Vyhánění Němců 1945, Okleštění republiky 1938, Nacistické a protektorátní tábory, Výsadky do protektorátu z Velké Británie, Komunistické koncentrační tábory). V rámci výzkumného týmu začaly práce na vývoji mobilní mapové aplikace. 

Kontaktní osoba

Jiří Padevětředitel Divize Academia nakladatelství
+420 221 411 471, 221 403 822
+420 777 135 008