Databáze obyvatel protektorátu, zemřelých na území protektorátu v souvislosti s okupací

Databáze obyvatel protektorátu, zemřelých na území protektorátu v souvislosti s okupací

Na základě již existujících knižních či elektronických databází (Seznam padlých během Pražského povstání /Vojenský historický ústav/, seznam Romů, zemřelých v táborech Lety a Hodonín u Kunštánu /Muzeum romské kultury/, nebo Terezínská pamětní kniha /Terezínská iniciativa/) a na základě archivního a terénního výzkumu bude vytvořen co nejširší seznam občanů tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava, popravených a umučených, padlých, zemřelých v důsledku rasové perzekuce, válečných událostí nebo bombardování na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Seznam tedy nebude nezahrnovat padlé na bojištích mimo dané území, zemřelé a umučené v koncentračních táborech mimo Protektorát a osoby, které sice zemřely na území tehdejšího Protektorátu, ale nebyly jeho občany, například vojáky bojujících armád, nebo zavlečené válečné zajatce či totálně nasazené pracovníky z jiných zemí.  V roce 2022 začala jednání s institucemi, které vytvářejí, nebo již vytvořily dílčí databáze (Ústav pro studium totalitních režimů, Spolek pro vojenská pietní místa), jednání s dalšími institucemi se připravuje (Muzeum romské kultury, Terezínská iniciativa, Vojenský historický ústav, Československá obec legionářská).

Kontaktní osoba

Jiří Padevětředitel Divize Academia nakladatelství
+420 221 411 471, 221 403 822
+420 777 135 008