Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+)

V rámci projektu sdílených činností STRATIN spojují své expertízy Technologické centrum AV ČR, v roli hlavního koordinátora projektu, s Národním vzdělávacím fondem, Národním kontaktním centrem – gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i. a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., zabezpečujícím činnost centra EURAXESS. Ve vzájemné spolupráci účastnici projektu reagují na poptávku výzkumných a inovačních stakeholderů z řad ústředních orgánů veřejné správy a reprezentací výzkumných organizací ČR a připravují analytické studie využívané pro rozvoj na faktech založené (evidence-based) politiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Tyto pokrývají rovinu národní, tzn., úroveň vládní politiky, tak i rovinu institucionální, tzn., úroveň výzkumných institucí, resp. jejich uskupení.

EURAXESS je v rámci projektu STRATIN+ zapojen do modulu „Věda, vzdělávání a trh práce“ a jeho úlohou je zejména tvorba systémových analýz podmínek pro tvorbu mezinárodních týmů a získávání špičkových odborníků a talentů ze zahraničí a mapování administrativních bariér v mezinárodní vědecko-výzkumné mobilitě.

Projekt STRATIN+ bude realizován do konce roku 2024.

Přetrvávající překážky v mobilitě a kariérním rozvoji výzkumných pracovníků

Kontaktní osoba

Markéta Padevětová

Markéta Padevětová specialista projektů
+420 221 403 812
+420 733 676 496