Výzkum v oblasti společenských věd zaměřený na popularizaci a percepci vědy a vědecké práce

Výzkum v oblasti společenských věd zaměřený na popularizaci a percepci vědy a vědecké práce

V moderním světě, v němž vědecký pokrok a technologické inovace zásadním způsobem přetvářejí společnost a ovlivňují náš každodenní život, zaujímá vědecká komunita a Akademie věd ČR zásadní roli také v dialogu s veřejností. Jejich posláním je totiž nejen přinášet průlomové vědecké objevy, ale také podněcovat společenskou diskuzi, aby přispěly k rozvoji informované a kriticky myslící společnosti. 

Výzkumná agenda Střediska společných činností AV ČR se zaměřuje na porozumění a zlepšení vzájemné interakce mezi vědou a veřejností. Zahrnuje analytické sledování a interpretaci trendů ve vnímání vědy, ale také rozvoj a implementaci strategií, které přispějí k lepší komunikaci a srozumitelnosti vědeckých poznatků a objevů. Naší největší ambicí je posílit propojení mezi vědeckým poznáním a společností, aby věda nebyla vnímána jako abstraktní pojem, ale jako živý organismus, který je spjat s naším každodenním životem.

Naše výzkumná práce zahrnuje mnohé projekty, od empirických studií, které mapují aktuální trendy a dynamiku postojů veřejnosti, přes kvantitativní měření, jako jsou analýzy klíčových slov a trendů ve vyhledávání v online prostředí, až po teoretické práce, jež odhalují hlubší společenské mechanismy v kontextu vědy a její komunikace.

Prostřednictvím empirických výzkumů se snažíme nejen identifikovat bariéry stojící mezi vědou a veřejností, ale také hledat cesty, jak tyto bariéry překonat. Chceme posilovat povědomí veřejnosti o vědě, práci českých vědců, podpořit kritické myšlení a prohloubit zapojení veřejnosti do vědeckých diskusí.

Výzkumy v rámci SSČ AV ČR pak probíhají ve dvou základních rovinách. Na interní úrovni se soustředíme na šetření zaměřená na potřeby Akademie věd, která nám pomáhají utvářet naše aktivity a přizpůsobovat je specifickým požadavkům jednotlivých vědeckých pracovišť.

Paralelně se věnujeme výzkumům veřejného mínění, které mapují postoj občanů k vědě a vědecké práci. Tyto studie nám umožňují hlubší vhled do toho, co veřejnost od vědy očekává a jaké jsou její preference a požadavky na prezentaci vědy a popularizační aktivity. Jejich výsledky jsou neocenitelné zejména pro strategické plánování a přípravu akcí, které jsou určeny veřejnosti jakožto nástroj podpory vědomostí, zvídavosti a jejího zapojení do vědeckého diskurzu.

Vybrané zprávy z našich výzkumů jsou dostupné ke stažení pod následujícími odkazy:

Veletrh vědy 2024 – závěrečná zpráva

Týden mozku 2024 – závěrečná zpráva

Týden mozku 2024 – základní výsledky

Ozvěny Týdne Akademie věd 2023 – závěrečná zpráva

Ozvěny Týdne Akademie věd 2023 – základní výsledky

Veletrh vědy 2023 – hodnocení vybraných aspektů popularizační aktivity

Týden Akademie věd 2022 očima návštěvníků

 

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Týc

Martin Týcvýzkumný pracovník