Správa nemovitostí

Poptáváte komplexní facility management? Plánuje váš ústav výstavbu nebo rekonstrukci budovy?

Pracovištím Akademie věd nabízíme zajištění správy nemovitostí. Poskytujeme komplexní služby. Díky tomu mají naši klienti v rámci jednoho smluvního partnera zajištěn provoz budov a mohou se plně soustředit na svůj vědní obor. Pracovištím AV ČR a dalším subjektům pomáháme optimalizovat náklady na provoz nemovitého majetku.

Nabízíme

 • komplexní správu nemovitostí
 • zastupování klienta vůči třetí straně
 • odborné konzultace

 • asistenci při haváriích a pojistných událostech
 • služby PO a BOZP
 • zajištění odborných znaleckých posudků

Provozní služby

Naším cílem je dosažení co nejvyšší efektivity chodu vašich nemovitostí a dosažení nízkých provozních nákladů. Převezmeme za vás starost o periodické činnosti související s provozem budov. Zajistíme také výhodné dodávky energií a odvoz odpadů. Komplexní správu nemovitostí nabízíme na základě uzavřené smlouvy.

Technik kontroluje plynovou kotelnu

Úklid objektů

Potřebujete zajistit úklid ve vašich objektech? Pomůžeme vám s výběrem dodavatele úklidových služeb, ať již poptáváte pravidelný nebo jednorázový úklid objektů.

Žena čistí podlahu

Ekonomické, účetní a administrativní služby

Nabízíme pomoc při zajištění vedení agendy spojené s finančními potřebami vaší nemovitosti, jako jsou povinnosti spojené se správou poplatků, záloh na služby a jejich ročním vyúčtováním.
 

 

Žena účetní v kanceláři

Inženýrská činnost

Máme bohaté zkušenosti s budováním a přestavbami objektů. Jsme specialisté na rekonstrukce historických budov, které jsou v majetku ústavů AV ČR. Ve spolupráci s externími architekty a projektanty zajištujeme přípravu podkladů pro stavební úřad a následný dohled při provádění stavebních prací.

Papírový plán budovy

Ostraha budov

Usnadníme vám výběr certifikované bezpečnostní agentury a doporučíme rozsah služeb.

Pracovík ostrahy před monitorem

Právní servis a pojištění

Pomůžeme vám s právními záležitostmi. Nabízíme konzultace při převodech nemovitostí, přípravě obchodních a kupních smluv anebo vymáhání pohledávek.

Zprostředkváváme pojištění nemovitostí u pojišťoven a konzultujeme vhodné nastavení pojistných smluv. Asistujeme také při likvidaci pojistných událostí.

Klient podepisuje smlouvu

Objekty v naší správě

Mezi námi spravované objekty patří například:

 • budovy a pozemky ve vlastnictví Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
 • areál ústavů Akademie věd ČR – Jilská-Husova, Praha 1
 • areál ústavů Akademie věd ČR – Hybernská, Praha 1
 • areál Akademie věd ČR v Krči, Praha 4
 • Kardiologie Na Bulovce, Praha 8

Kontakt pro správu nemovitostí

Soňa Knappová
vedoucí Provozního odboru
+420 221 403 444
+420 733 216 109