Časopis Živa

Živa je populárně-naučný časopis založený roku 1853 Janem Evangelistou Purkyněm. V Nakladatelství Academia vychází od roku 1953. Obsahuje recenzované příspěvky z biologických oborů.

Ročně vychází šest čísel, z toho jedno číslo rozšířené monotematické. Archivní a propagační výtisky časopisu poskytujeme na akce Akademie věd ČR. Kromě autorských článků z pracovišť Akademie věd ČR Živa zveřejňuje také informace o konferencích, přednáškách a dalších aktivitách pořádaných Akademií věd ČR.

 

Ziva 3_2023     Ziva 4_2023 obalka     Ziva 5_2023     Ziva 6_2023 

Kontakt pro časopis Živa

Jana Šrotová
+420 224 240 517
+420 739 329 890