Vydávání publikací

Chtěli byste vydat knihu?

Vydáváme původní vědecké monografie, práce českých vědců, ale i díla klasiků vědy, překlady, populárně-naučnou literaturu, encyklopedická díla nebo slovníky. Zajišťujeme redakční práce, grafické zpracování a tisk. Naše publikace jsou dostupné i v elektronické podobě. Zahraniční distribuci zajišťujeme prostřednictvím vlastního anglického e-shopu academiabooks.com. Vydáváme rovněž periodické i neperiodické publikace a provozujeme síť knihkupectví s nabídkou vědecké a populárně-naučné literatury.

Nakladatelství Academia

Logo Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia dlouhodobě zaujímá respektované místo mezi nakladatelskými domy v České republice a patří mezi vydavatele s největším portfoliem titulů. Ročně vydáváme okolo stovky novinek, dotisky a nová vydání již vyšlých publikací.

Obálka publikace     Obálka publikace     Obálka publikace     Obálka publikace

Propagace publikací

Našim publikacím zajišťujeme aktivní propagaci:

 • na našich sociálních sítích a webech
 • ve výlohách našich knihkupectví
 • na prestižních knižních veletrzích (Praha, Bratislava, Frankfurt nad Mohanem, Londýn, Lipsko ad.)
 • v našich knihkupectvích v rámci besed, autorských čtení, autogramiád
 • na společných propagačních akcích s pracovišti AV ČR
 • v rámci soutěží Ceny Nakladatelství Academia a Studentská soutěž
 • spolupracujeme s médii, naše publikace jsou pravidelně recenzovány v periodickém tisku, na zpravodajských i literárních internetových portálech, v Českém rozhlase a České televizi

Ceny Nakladatelství Academia

Nakladatelství pravidelně pořádá soutěž Ceny Nakladatelství Academia, která je určena publikacím vydaným na pracovištích Akademie věd České republiky. Více informací zde.

Předsedkyně AV ČR předává ceny

Předsedkyně AV ČR předává ceny

Oceněné publikace

Oceněné publikace

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Oceněná publikace

Oceněná publikace

Oceněné publikace

Naše publikace pravidelně získávají ocenění. V posledních letech to byly například:

 • Magnesia Litera 2023 – Publicistika: Martin Rychlík: Dějiny lidí
 • Magnesia Litera 2022Litera za naučnou literaturu: Jan Žďárek: Ohroženi hmyzem?
 • Magnesia Litera 2021 Kniha roku: Martin Hilský: Shakespearova Anglie

 • Slovník roku 2021–2022 – Cena poroty za slovník, 1. místo: Ivana Kolářová, František Štícha: Slovník univerbizátů
 • Slovník roku 2021–2022 – Cena poroty za encyklopedii historickou, 1. místo: Jiří Padevět: Kronika protektorátu
 • Slovník roku 2021–2022 – Cena poroty za encyklopedii výtvarnou, 1. místo: Kateřina Kubínová, Klára Benešovská (eds.): Imago, imagines

 • Cena Josefa Hlávky 2023 – Vědy o živé přírodě: Vladimír Rudajev: Příběh buňky. Od molekul ke vzniku života a prvním organismům
 • Cena Josefa Hlávky 2021 Společenské vědy: Martin Hilský: Shakespearova Anglie
 • Cena Josefa Hlávky 2020 Vědy o neživé přírodě: Miloslav Šimek a kol.: Živá půda

 • Cena Egona Erwina Kische 2023 – Martin Rychlík: Dějiny lidí
 • Cena Egona Erwina Kische 2022 – Jaroslav Rokoský: Útěk z Leopoldova
 • Cena Egona Erwina Kische 2021 – Martin Jemelka, Jakub Štofaník: Víra a nevíra ve stínu továrních komínů
 • Cena Egona Erwina Kische 2020 – Filip Vojtášek: Pod palbou hloubkařů

Kontakt vydávání publikací

Michaela Procházková
šéfredaktorka
+420 221 403 843