Popularizační akce

Baví vás prezentovat svůj vědní obor veřejnosti na živo? Chtěli byste se účastnit vědeckého festivalu?

Organizujeme popularizační akce pro veřejnost. Pořádáme největší vědecké popularizační události v České republice a další přednášky, výstavy a jiné akce.

Marketingově a produkčně podporujeme ostatní pracoviště Akademie věd ČR při organizaci jejich vlastních popularizačních akcí. Organizujeme oficiální události Akademie věd ČR a vytváříme platformu pro podporu a spolupráci popularizátorů vědy.

Vědecké festivaly

Týden Akademie věd ČR

Pořádáme největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, promítání dokumentárních filmů, workshopy, vědecké kavárny a další aktivity, které pokrývají všechny vědecké obory a konají se napříč celou republikou. Festival navštíví každoročně desetitisíce návštěvníků. 

Děti v budově Akademie věd

Děti v budově Akademie věd

Kreslící mladík v knihovně AV ČR

Kreslící mladík v knihovně AV ČR

Plazmová koule

Plazmová koule

Školní třída v přednáškovém sále

Školní třída v přednáškovém sále

Sedící návštěvníci festivalu

Sedící návštěvníci festivalu

Výstava obrazů

Výstava obrazů

Ohnivá koule vytvořená popularizátorem na pódiu

Ohnivá koule vytvořená popularizátorem na pódiu

Ředitel České televize a předsedkyně Akedemie věd ČR

Ředitel České televize a předsedkyně Akedemie věd ČR

Tiskařské aktivity pro děti v Knihovně AV ČR

Tiskařské aktivity pro děti v Knihovně AV ČR

Návštěvníci výstavy Listopad 89 pořádané společně s Týdnem vědy a techniky AV ČR 2019

Návštěvníci výstavy Listopad 89 pořádané společně s Týdnem vědy a techniky AV ČR 2019

Výstava obrazů

Výstava obrazů

Panelová diskuze

Panelová diskuze

Veletrh vědy AV ČR

Organizujeme největší populárně-naučnou akci v České republice, která formou veletrhu prezentuje jednotlivá pracoviště AV ČR. Akce konaná na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech každoročně přivítá desetitisíce návštěvníků. Kromě pracovišť Akademie věd mají na veletrhu svůj stánek také science centra, muzea a vědecky a technologicky zaměřené firmy.

Popularizátor učí děti pipetovat

Popularizátor učí děti pipetovat

Robot ze stavebnice Lego

Robot ze stavebnice Lego

Pohled na návštěvníky festivalu z ochozu výstaviště

Pohled na návštěvníky festivalu z ochozu výstaviště

Panelová diskuze moderovaná Václavem Moravcem

Panelová diskuze moderovaná Václavem Moravcem

Obecenstvo panelové diskuze

Obecenstvo panelové diskuze

Dívka

Dívka

Děti v jednorázových ochranných oblecích

Děti v jednorázových ochranných oblecích

Ukázka skládání barevného spektra

Ukázka skládání barevného spektra

Promítaná fotografie motýla

Promítaná fotografie motýla

Ztvárnění černé díry

Ztvárnění černé díry

Popularizátor

Popularizátor

Návštěvníci v přednáškovém sálu s 360ti stupňovou projekcí

Návštěvníci v přednáškovém sálu s 360ti stupňovou projekcí

Týden mozku

Organizujeme cyklus přednášek o nejnovějších objevech ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku.

Posluchači sledují přednášku

Posluchači sledují přednášku

Děti u mozkové hry Mindball

Děti u mozkové hry Mindball

Model mozku

Model mozku

Lektorka workshopu

Lektorka workshopu

Workshop

Workshop

Návštěvníci festivalu v přednáíškovém sále

Návštěvníci festivalu v přednáíškovém sále

Zakladatel festivalu profesor Sika

Zakladatel festivalu profesor Sika

Dítě si hraje s hlavolamem

Dítě si hraje s hlavolamem

Otevřená věda AV ČR

Projekt Otevřená věda se soustředí na zvyšování zájmu o vědu a výzkum. Zajišťujeme stáže pro talentované studenty na pracovištích AV ČR, seznamujeme pedagogy s pokusy z oblasti botaniky, chemie a fyziky, které mohou aplikovat při výuce. Pořádáme odborné přednášky, exkurze, výstavy a další akce pro odbornou i laickou veřejnost. Vědce a popularizátory vědy učíme, jak komunikovat s médii. V rámci projektu je organizován festival Veletrh vědy a také vzniká cyklus vzdělávacích filmů NEZkreslená věda.

1

1

2

2

3

3

4

4

Věda fotogenická

Věda fotogenická je každoroční soutěž pro amatérské i profesionální fotografy z řad zaměstnanců Akademie věd ČR. Vítězné soutěžní snímky jsou otiskovány v časopisech, prezentovány v rámci putovní výstavy a z vybraných fotografií vzniká reprezentativní kalendář.

Předsedkyně AV ČR s výhercem

Předsedkyně AV ČR s výhercem

Předávání ocenění

Předávání ocenění

Výstava fotografií

Výstava fotografií

Autor vítězné fotografie

Autor vítězné fotografie

Kontakt pro popularizaci vědy

Kateřina Sobotkováředitelka Divize vnějších vztahů


+420 221 403 454
+420 733 690 788