Rozvoj lidských zdrojů

Podporujeme rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Nabízíme stáže, školení a workshopy pro různé cílové skupiny.

Vzdělávací programy

Pracovníci THS

Organizujeme vzdělávací program pro klíčové pracovníky THS z pracovišť AV ČR. Cílem je systematicky vzdělávat a rozvíjet tyto pracovníky v oblasti manažerských a legislativně-ekonomických témat.

Vrcholný management AV ČR

Pro vrcholný management AV ČR, ředitelky a ředitele jednotlivých pracovišť, připravujeme vzdělávací program Management vědy – zaměřuje se na témata akcentující osobnostní rozvoj manažera, ale i oblasti související s legislativou nebo finanční podporou vědy a výzkumu.

Popularizátoři vědy

Pro vědecké pracovníky, kteří se věnují popularizaci vědy, organizujeme sérii workshopů a školení, jejichž cílem je zlepšit komunikaci vědy a výzkumu směrem k laické veřejnosti.

HR Award

Organizacím, které usilují o HR Award, ocenění za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí, přinášíme nejnovější informace z Evropské komise a poskytujeme konzultace během procesu přípravy a implementace akčního plánu.

Kontakt pro oblast rozvoje lidských zdrojů

Petr Borovský
vedoucí Odboru projektů rozvoje lidských zdrojů

+420 221 403 851
+420 739 329 858